Силовики придут за Ливинским в «Россети»
Пн07

Силовики придут за Ливинским в «Россети»

our agile process

Product Backlog
Sprint Backlog
User Stories
Demo
Deliverables

Редакция

Теги