База компромата: политика – не шоу, а коррупция – не игра!
Пн07

База компромата: политика – не шоу, а коррупция – не игра!

our agile process

Product Backlog
Sprint Backlog
User Stories
Demo
Deliverables