Вс02

Хитросплетения. Алена Дегрик, подруга Насирова, супруга претендента в ГБР

our agile process

Product Backlog
Sprint Backlog
User Stories
Demo
Deliverables

Редакция

Теги